MAGELLAN MARINE GDYNIA
POLAND 81-312 Gdynia
Olsztyńska 30a/1
crew@magellanmarine.pl
phone:   +48 58 661 90 16
fax:   +48 58 661 90 18

Rozmiar: 207 bajtów SEAFARER'S APPLICATION FORM
 Rank   Ready from   Expected wages  
 Family Name   First Name   Father`s Name  
 Date of Birth   Place   Nationality   
 Permanent
 address
 Tel. Number 1   
 Tel. Number 2   
 Marital Status  Wife`s Name   Children/Age;  
 Education 1  E-mail  
Passport No     Issued in   Issued on   Valid till 
Seaman`s
Book 
 Issued in   Issued on   Valid till 
Licence as  Issued in   Issued on   Valid till 
 Licence no 
 Language  Knowledge   Date of first seagoing experience 
  
 1.  Total experience at requested rank 
 
 2.  Date of first command of the v/l (Masters) 
 
 3.  Date of first command of E/R (Ch.eng.) 
 
 CERTIFICATE   Issued at  Issued on  Valid till 
 Personal Survival Techniques 
 Fire Fighting - Advanced 
 Fire Fighting - Basic 
 Medical Care 
 Medical First Aid - Advanced 
 Medical First Aid - Basic 
 Personal Safety and Social Resp. 
 Proficiency in Survival Craft 
 ARPA 
 Radar Observer 
GMDSS NR  
 HAZMAT 
 US Visa 
 Ship Security Officer (SSO) 
 Other/Flag Docs 
 Other/Flag Docs 
 Other/Flag Docs 
 Yellow Fever Vaccination 
 Other 
 Nearest airport 

Rozmiar: 207 bajtów PREVIOUS SEA SERVICE

 VESSEL 
 NAME
 FLAG   VESSEL   ENGINE   AGENCY   FROM   TO   RANK   SIGNING 
 OFF
 REASON 
 TYPE   DWT   TYPE   HPS   OWNERS 


Rozmiar: 207 bajtów LAST EMPLOYMENT

NAME OF MANAGERS / OWNERS
PHONE NUMBER INCL. COUNTRY AND AREA CODE
NAME OF PERSON TO CONTACT


Rozmiar: 207 bajtów NEXT OF KIN

NEXT OF KIN NAME
NEXT OF KIN ADDRESS
NEXT OF KIN PHONE NUMBER


OŚWIADCZENIE

Dane osobowe Marynarzy są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporzędzenie o ochronie danych), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz wykorzystywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych zawartych w szczególności w dokumentach takich jak: paszport, książeczka żeglarska, certyfikaty, dyplomy, świadectwa zdrowia, wyniki testów narkotykowo-alkoholowych, w stosownym zakresie przez Magellan Marine Gdynia (zwanym dale MMG) w procesie rekrutacji na stanowisko marynarza (zgodnie z Art. II, paragraf 1 (f), MLC 2006).

MMG może udostępniać moje dane w szczególności: armatorom, crew menagerom, agentom wizowym oraz administracji krajów bandery. Te dane mogą zawierać między innymi: dokumenty tożsamości, certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje, wyciągi pływania, potwierdzenie doświadczenia, opinie poprzednich pracodawców, wyniki rozmów kwalifikacyjnych oraz wykonanych testów.

Moim obowiązkiem jest zapewnienie aktualizacji danych w przypadku ich zmiany. Rozumiem, że w przypadku otrzymania zatrudnienia za pośrednictwem MMG, MMG będzie przechowywać wszystkie moje dane, z uwzględnieniem danych wrażliwych, przez długość trwania kontraktu. Rozumiem, że do czasu poinformowania przeze mnie MMG o zmianie moich danych osobowych MMG będzie traktować posiadane dane jako aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Zostałem poinformowany, o prawie do wglądu w moje dane osobowe przechowywane przez MMG oraz prawie do poprawiania ich. Mam również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie całości lub części tych danych w każdym momencie.

Rozumiem, że moje dane będą przechowywane jedynie tak długo jak będzie to potrzebne, w sposób chronicy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, utratą oraz zniszczeniem poprzez adekwatne procedury techniczne i organizacyjne.

Potwierdzam, że zapoznałem się i zrozumiałem powyższe warunki przetwarzania danych osobowych przez MMG i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji, przygotowania do zatrudnienia oraz odbywania kontraktu.

Marynarz w każdej chwili ma możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Olsztyńska 30a/1, 81-312 Gdynia lub e-mail: crew@magellanmarine.pl.

Marynarz oświadcza, że poinformował osobę wskazaną w aplikacji jako Next of Kin o przekazaniu jej danych osobowych pośrednikowi. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osoby wskazanej przez marynarza celem spełnienia wymagań konwencji pracy na morzu z 2006r. Osoba wskazana przez marynarza ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich korekty oraz przysługują jej prawa określone w art. 32, 35 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Service Agreement: I hearby agree to allow Magellan Marine Gdynia to store and publish the details which I have given in this form and in my attached CV, together with the understanding that Magellan Marine Gdynia may charge a third party to view these details.
      PLACE AND DATESIGNATURE          
 
contact: crew@magellanmarine.pl  
december 2003, 3net